На 15 февруари (вторник) се проведе традиционната среща на библиотеките на постоянните научни звена (ПНЗ) на БАН за 2022 г., като тази година тя беше в онлайн формат. В нея взеха участие 34 специалисти от библиотеките на различните институти и структури на БАН. Срещата беше открита от директора д-р Силвия Найденова, която представи отчета за дейностите, извършени през изминалата 2021 г., възникналите проблеми за решаване, както и планираните задачи за настоящата 2022 година. Габриела Георгиева, началник на отдел „Обслужване и фондове“, запозна колегите подробно с техническите характеристики и процеса на обработка на изображенията с платформата за дигитално съдържание Dspace, за да бъдат те качени и представени в нашите дигитални колекции. Веска Топалова от Справочен отдел изнесе презентация, посветена на организираните и проведени от Централна библиотека постерни и документални изложби през 2021 г. В края Валентина Георгиева от отдел „Обслужване и фондове“ разказа как е представена институцията в социалните мрежи и какви са бъдещите планове в това отношение. Както обикновено, срещата приключи с кратка дискусия и обсъждане на представените данни и възникналите въпроси.

В следващите линкове ви предлагаме да разгледате четирите презентации на колегите от Централна библиотека:

Отчет2021   Платформата Dspace   Изложби2021   ЦБ БАН в социалните мрежи