Дигитална колекция „Вестник Зора“

Български „независим информационен вестник“, излизал в периода 18 май 1919 – 7 септември 1944

Дигитална колекция „Вестник Мир“

Български вестник, излизал в периода 1894-1944 година, орган на Народната партия

Дигитална колекция „Славянски ръкописи“

Славянски ръкописи от Британската библиотека (микрофилми)

Дигитална колекция „Възрожденски книги“

Колекцията “Старопечатни книги в ЦБ на БАН (1806-1878)” съдържа 788 заглавия в над 900 екземпляра

Дигитална колекция „Сборникъ за народни умотворения, наука и книжнина“

Българско научно издание, излизащо без спазване на строга периодичност от 1889 г.

Дигитална колекция „Периодическо списание на Българското книжовно дружество“

Издание на БАН, излизащо от 1870 г. до 1910 г.

Дигитална колекция „Списание на Българската академия на наукитѣ“

Издание на БАН, излизащо 1911 г.

Дигитална колекция „Книжовното наследство на Марин Дринов“

Над 100 публикации на Марин Дринов – първият председател на БКД.

Дигитална колекция „Атена плюс – фотографии“

Над 900 фотографии от миналия век

Дигитална колекция „Фото Папакочев“

Над 500 снимки на фотографа-художник Петър Папакочев.

Дигитална колекция „Библиотека на Стоян Михайловски“

Библиотека на Феликс Каниц (титулни страници)

Колекция „Училищен преглед“

Salvini Archive

Чужди старопечатни, редки и ценни издания (титулни страници)

Из личната библиотека на Феликс Каниц

Славянски ръкописи от библиотеката на Синайския манастир „Света Екатерина“ (микрофилми)

Студентски проект „Библиотекознание“

Периодика и литература : Том 6.

Литературни списания и вестници, смесени списания, хумористични издания (1921-1925)

Електронни книги

pdf

Библиотечната система на БАН-2021

Size : 811.00 kb
Date added : 18 - 02 - 2021
pdf

Календар на ЦБ на БАН за 2020 г.

Size : 48.51 mb
Date added : 24 - 02 - 2020
pdf

Пълна библиография на Мария Младенова

Size : 20.73 mb
Date added : 24 - 08 - 2018