Инструкция за въвеждане на библиографски данни за еднотомна книга при ретроконверсия на каталозите в ALEPH500 off-line

Go to Top