Всеки гражданин има право да ползва услугите на Библиотеката. За целта той трябва да се регистрира като читател с лична карта в сектор “Библиотечно обслужване”. Служителите на БАН представят и документ, че са на постоянен трудов договор и получават безплатна читателска карта. Останалите заплащат годишна или временна читателска карта в съответствие с “Ценоразпис за платените услуги и дейности” и след попълване на съответния регистрационен талон.