Българската етнология в началото на XXI век

Сборникът е посветен на 80-годишнината от рождението на видния етнограф проф. д.и.н. Стоян Генчев и съдържа текстове на участниците в научната конференция „Етнологията на XXI век – теория и практика“, проведена на 24–25 март 2016 г. в ИЕФЕМ-БАН в негова памет.