На 8 и 9 юни в Аулата на Аграрния университет в Пловдив се проведе 33-та национална конференция на Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА). На срещата бяха представени 35 доклада от различни библиотеки и организации в страната, разпределени в три основни информационни панела.

В конференцията взеха участие и трима специалисти от библиотеката. Веселина Георгиева, ръководител на отдел „Международен обмен на публикации“, запозна гостите как се осъществява „Международният книгообмен по примера на Централна библиотека на БАН“, а директорът д-р Силвия Найденова и Валентина Георгиева от отдел „Обслужване и фондове“ представиха модела на „Създаване на нови ресурси с осигурен свободен достъп до дигитално съдържание от Централна библиотека на БАН по Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“. Можете да се запознаете по-подробно с всички останали презентации на интернет страницата на Българската библиотечно-информационна асоциация www.lib.bg. Впоследствие всички те ще бъдат събрани и публикувани в отделен сборник.