Онлайн каталог на Централната библиотека на БАН и библиотечната мрежа

Комплектувани библиотечни документи в академичната библиотечна мрежа от 01.01.2003 г.

Своден каталог НАБИС – национален каталог на академичните библиотеки в България

Свободен достъп до библиографските данни на над 3 500 000 книги, периодични издания, карти, графики, дигитални копия.

Ресурси с национален абонамент (достъпни от мрежовото пространство на БАН)

Web of Science Core Collection

(1985-present)

Web of Science е пълнотекстова база данни с над 59 000 000 научни публикации, стигайки до 1898 година. Обхваща издания във всички научни области, като към всеки запис са включени и позоваванията към и от други записи в базата.

WoS  създава визуално представяне на цитатните отношения чрез карта на цитиранията, и предоставя отчет на цитиранията с текст и графика.

SCOPUS

SCOPUS е пълнотекстова база данни и инструмент за проследяване на цитируемостта на над 15 000 000 публикации в над 40 000 научни издания – списания, книги и сборници от конференции.

Обхваща издания от над 5 000 издатели в областта на физическите и инженерните науки, науките за живота, здравеопазването, социалните и хуманитарни науки.

ScienceDirect

Science Direct е пълнотекстова база данни съдържаща 10 милиона публикации (включително 250 000 публикации със свободен достъп) от над 2 500 списания и над 33 000 книги, справочни издания, поредици и наръчници на издателството Elsevier.

Изданията са в областите – физически и инженерни науки, науки за живота, здравеопазване, социални и хуманитарни науки.

Информационни уебинари на Web of Science:

Процес на оценка и критерии за оценка и подбор на научни издания в Web of Science (запис)

Journal And Conf. Proc. Selection Process

Информационни уебинари на SCOPUS:

Първи стъпки със SCOPUS (запис)

elsevier.widen.net/s/ldmrnffh5d/download-471539 

Информационни уебинари на ScienceDirect:

Първи стъпки със ScienceDirect (запис)

elsevier.widen.net/s/q9vncwsgff/download-471543

Ресурси с абонамент на ЦБ на БАН  (достъпни от мрежовото пространство на БАН)

EBSCOhost

Мултидисциплинарна база данни, която е разработена специално за академичните институции и съдържа повече от 8 500 пълнотекстови списания, от които 7 300 са рецензирани; предоставя научна информация от почти всяка област на академичното знание.

Архивът на повече от 100 заглавия започва от 1887 г., а за над 1 400 заглавия е възможно да се правят справки по цитати. Списанията са публикувани в PDF формат, което ги прави леснодостъпни за потребителите.

JSTOR

JSTOR е мултидисциплинарна научна база данни с голям по мащаб и съдържание архив, който включва над хиляда водещи академични списания в различни области. Всички заглавия са представени в пълен текст от техния първи брой.

Абонирани са  само тези колекции, които отговарят на научните интереси на учените от БАН – Sciences and mathematics, Arts, Humanities,History, Social Sciences, Law

eLIBRARY.RU

Най-голямата руска електронна библиотека на научни публикации, с над 26 милиона научни публикации и електронните версии на над 5 300 руски научни списания, от които 4 500 са в открит безплатен достъп. Ретроспективният обхват е от 2007 г. насам.

От началото на 2018 г. Руската академия на науките е предоставила свободен пълнотекстов достъп до своите научни списания на този портал след една година от тяхното публикуване.

Ресурси с временен достъп  (достъпни от мрежовото пространство на БАН)

EBSCO Information Services (Humanities Source Ultimate и eBooks University Press Subscription Collection)

(достъпен от 1 декември 2022 до 28 февруари 2023 г.)

Колекцията Humanities Source Ultimate включва 849 активни, пълнотекстови списания в областите антична история и археология, класически изследвания, фолклор и изследвания на културата, езикознание, литература и литературна критика, сценични и визуални изкуства, религия и теология.

eBooks University Press Subscription Collection предлага достъп до приблизително 37 000 електронни книги на повече от 90 от най-добрите академични издателства от цял свят в сферата на хуманитарните и социалните науки, политологията, историята, религията, образованието, изкуствознанието, литературната критика, музиката, икономиката и бизнеса, медицината и технологиите.

ScienceDirect eBooks

Колекцията ScienceDirect eBooks предлага достъп до над 6 000 заглавия, а Educational Textbooks Collection до още 600 от различни области на знанието, които биха били от полза както на студенти, така и на изследователи.

De Gruyter

(достъпен от 1 април до 31 май 2023 г.)

Издателство De Gruyter предлага богата колекция от 354 списания на престижни международни научни общества в области като химия, математика, биология, металургия, физика, инженерни науки и науки за земята, езикознание, право, история, изкуство, спорт и др.