Наредба за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни

Go to Top