Методични решения за каталогизация на периодични сборници с монографично описание съгласно MARC21 и AACR-2

Go to Top