Инструкция за използване на готови библиографски записи от други библиотечни системи чрез протокола z39.50 в ALEPH500

Go to Top