Взети методични решения за въвеждане на данни за еднотомна книга при ретроконверсия на каталозите в ALEPH500 ON-LINE

Go to Top