Репродуцирането на библиотечни документи се извършва всеки работен ден от 13:00 до 18:00, но само в случаите, когато физическото им състояние позволява това. Вижте “Ценоразписа“.