Микрофилмите се ползват само в определената за целта читалня на сектор “Официални издания и микрофилми”, оборудвана с необходимата техника.