Поръчаната литература се получава от дежурния библиотекар и след ползване се връща отново на него. Читателят може да запази в читалнята библиотечен документ до 7 календарни дни от деня на последното ползване. Не се изнасят речници, справочници, енциклопедии, периодични издания и други библиотечни документи, принадлежащи на фонда на читалнята. Читателите нямат право да изнасят литература за ксерокопиране извън Библиотеката.