Необходимата литература се издирва в традиционните каталози с помощта на дежурния библиотекар в сектор “Библиотечно обслужване” или в електронният каталог на ЦБ-БАН. Записва се сигнатурата и дежурния библиотекар проверява дали библиотечният документ е свободен. Попълва се заемна бележка (червена с два отрязъка за читалнята или бяла с три отрязъка за домашно ползване). Поръчките се изпълняват в рамките на 20 минути.