В случай на загубен библиотечен документ, същият се заменя с равностоен или се заплаща в 5-кратен размер след оценка на Комисията “Библиотечни фондове”.
За повече информация виж файла.