Издания на Световната банка, издания на ООН, фонд “Политология”, микрофилмова сбирка на старобългарски ръкописи, микрофилмова сбирка на старобългарски, старогръцки и сирийски ръкописи от Синайския манастир “Св. Екатерина”.