На 28 ноември 2019 г. в читалня „Акад. Стефан Панаретов“ в Централна библиотека на БАН бяха отбелязани 90 години от издаването на илюстрования юбилеен албум „Полувековна България“ с редактор-издател Евгения Марс. Проведеното събитие беше тематично допълнено със специално организирана изложба, която да представи алманаха и творчеството на писателката.