На 20 октомври в Централното фоайе акад. Юлиан Ревалски, председател на Българската академия на науките, откри изложбата „185 години от рождението на проф. Марин Дринов“, подготвена съвместно от Централна библиотека и Научния архив. Проф. д.и.н. Лизбет Любенова, директор „Научен архив на Българската академия на науките“, направи кратко представяне на живота и дейността на проф. Марин Дринов и разказа какво съдържа експозицията.

Гостите имаха възможността да видят някои от най-важните трудове на бележития историк и общественик като например „Заселение Балканскаго полуострова славянами“ (1873), „Южные славяни и Византия в Х веке“ (1876) и др., които се съхраняват във фондовете на Централна библиотека. Представени бяха и двата му мащабни труда „Исторически преглед на Българската църква от самото й начало и до днес“ (1869) и „Поглед върху произхождението на българския народ и началото на българската история“ (1869). Тези две заглавия са от колекцията „Възрожденски книги“, които могат да се разгледат и в нашата Дигитална библиотека на адрес http://dspace.cl.bas.bg/xmlui/handle/nls/86. Показани бяха също голяма част от публикациите му на страниците на „Периодическо списание“ и книги, посветени на живота и делото му. От колекциите на Научния архив бяха изложени негови документи и архивни снимки.