Уважаеми читатели,

със Заповед № 44/09.03.2020 г. на директора на ЦБ-БАН

се преустановява обслужването на читатели до второ нареждане.

От ръководството