Бележитият български историк, филолог, общественик и държавник проф. Марин Дринов е роден на 20 октомври 1838 г. в Панагюрище. След завършване на началното си образование от 1852 до 1858 г. учителства в родния си град. През есента на 1858 г. постъпва в Духовната семинария в Киев, а през 1865 г. завършва Историко-филологическия факултет на Московския университет. В периода 1865-1870 г. в ролята си на учител в семейството на благородника княз Голицин има възможност да пътува из различни европейски държави, което му позволява да посети големите библиотеки, архиви и музеи, където разглежда средновековни български и славянски ръкописи. През 1872 г. защитава магистърска, а четири години по-късно и докторска дисертация в Московския университет. От 1873 г. е доцент, а от 1876 г. и редовен професор по славянска филология в Харковския университет. Член е на няколко академии (руската, полската, чешката, хърватската) и на редица научни дружества.

През 1869 г. той е сред учредителите на създаденото в Браила, Румъния, Българско книжовно дружество (дн. Българска академия на науките). Заради своите заслуги и признание е избран за първи председател (1869-1882, 1884-1898), а през 1898 г. става и негов почетен член. Сътрудник на печатния орган на дружеството „Периодическо списание“.

Освен като учен, проф. Марин Дринов е известен и като една от важните фигури за изграждането на новата Българска държава. По време на Руско-турската война (1877–1878) той е вицегубернатор на София, а след Освобождението е назначен за управляващ Отдела на Народното просвещение (1878–1879) и взема дейно участие в създаването на първите закони за народното образование. През 1879 г. по негова идея Софийската публична библиотека се преобразува в държавно учреждение под името Българска народна библиотека. Проф. Марин Дринов е един от съставителите на приетата от Учредителното народно събрание на 16 април 1879 г. Търновска конституция. По негово предложение на 3 април същата година София е избрана за столица на България.

След 1881 г. се завръща в Харков, където продължава научната и преподавателската си дейност в университета. Умира след дълго боледуване от туберколоза на 28 февруари 1906 г. През 1909 г. тленните му останки са пренесени във Варна, а после в София, където са препогребани.