На 23 ноември 2020 г. Централната библиотека на БАН откри изложба по случай 110-годишнината от смъртта на Васил Димитров Стоянов (24 юни 1839–21 ноември 1910), книжовник, публицист, общественик, учител. Действителен член-основател на БКД (1869). Деловодител (1869–1872), председател на Привременния управителен комитет (1882–1884) и подпредседател на БКД (1884–1898).