В периода 7-8 юли 2022 г. д-р Силвия Найденова – директор на ЦБ–БАН и Валентина Василева – библиотекар в отдел „Обслужване и фондове“ взеха участие с доклади в XXXII Национална конференция на ББИА.
Централна библиотека на БАН беше представена в петата сесия с доклад и презентация „Опитът на Централна библиотека на БАН в съвременните комуникационни технологии, социалните мрежи и медиите“.
Събитието се проведе в Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” – гр. Шумен.
Приветствие към участниците отправи г-н Найден Стоянов Косев – заместник-кмет „Образование и култура” в община Шумен.
Презентациите от конференцията са качени на сайта на ББИА: