На 17 и 18 ноември в библиотека на Харковския национален университет „В. Н. Каразин“ се проведе VII-ят Международен научно-практически семинар „Ad fontes: научни изследвания на книжни паметници и редки издания“ (онлайн). Семинарът беше организиран съвместно с Научната библиотека на Одеския национален университет „И. Мечникова“ и Харковския клон на Украинската библиотечна организация.

Участниците бяха приветствани от г-жа Людмила Глазунова, заместник-директор по научните изследвания в Харковска държавна научна библиотека „В. Г. Короленко” и ръководител на Харковски регионален клон на Украинската библиотечна асоциация, и г-жа Марина Подрезова, директор на научната библиотека на Одеския национален университет „И. И. Мечников“.

В семинара се включиха 50 участника, сред които бяха монсеньор Франческо Браски, професор в Миланския католически университет, Вацлав Валецки, професор в Център по полска библиография в университета в Краков, Доналд Рейфилд, професор в Кралския колеж на Лондонския университет, доктор Силвия Найденова и  Габриела Георгиева от Централна библиотека на Българска академия на  науките, Олег Сучалкин от катедра по класически литератури на Каразинския университет, Марина Боброва и Ирина Кононенко от ЦНБ на Каразинския университет, Майя Алексеенко от Научната библиотека на Одеския национален университет И. И. Мечников, Ирина Журавльова, директор на ЦНБ на Каразинския университет, Ганна Гребнева от Каразинския университет, Татяна Крупа, ръководител на Международната изследователска лаборатория YMAI Margulan Center, Павлодарски държавен педагогически университет, д-р Катя Рогачевска, водещ куратор на славянски и източноевропейски изследвания в Британските библиотечни колекции, Йолиана Страшнюк, библиотекар и преподавател в Университета Каразин – български език, Славомир Вавришук, кандидат на науките, преподавател в Каразинския университет – полски език, Галина Ковалчук, директор на Института по библиология на Националната библиотека на Украйна „В. И. Вернадски”, Марина Мирошниченко, ръководител на отдел Научно-техническа библиотека „Г. И. Денисенко”, Национален технически университет на Украйна „Игор Сикорски”, Светлана Зинченко, старши изследовател в Националния музей „Андрей Шептицки” в Лвов, Катерина Лискова, водещ библиотекар на Централната научна библиотека на Харковския национален университет „В. Н. Каразин”, Евгения Сердюк, библиотекар на отдела за книжни паметници, ценни издания и ръкописи на Централната научна библиотека на Харковския университет, Ирина Потанина, украинска писателка, и Клер Маннинг от Оклахома, САЩ.

Очаквайте по-късно и линк към презентациите на участници в семинара.