На 14 и 15 октомври (четвъртък и петък) 2021 г. в Регионална библиотека „Пейо Яворов“, Бургас, се проведе 31-ата национална годишна конференция на Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА) под надслов „Библиотеките – предизвиктаелства и трансформации в COVID-19 среда“. В рамките на събитието участие взеха д-р Силвия Найденова, директор на ЦБ-БАН, и Габриела Георгиева, началник отдел „Обслужване и фондове“, които изнесоха презентацията „Дигитализация и виртуализация на културното пространство“. Веселина Георгиева от отдел „Комплектуване и каталогизация на книги и други непереодични издания“ също представи доклад на тема „Библиотечните услуги в подкрепа на целите на общността“.