Тази година за пореден път Централна библиотека на БАН участва в проекта „Студентски практики” на МОН, финансиран от ОП НОИР. Обявата, която предлагаме, е „Дигитализация и електронна обработка на периодични издания”. За момента срокът за кандидатстване по нея е до 30 април 2020 г. Тъй като осъществяването на практиката изисква работа на място със специализирана техника, тя реално ще стартира при възможност след отмяна на извънредното положение.

Повече информация за проект „Студентски практики”