Директор:

д-р Силвия Найденова

тел.: (02) 987 89 66, (02) 979 52 50
e-mail: najdenova.s@cl.bas.bg

Отдели:

1. Специални библиотеки на ПНЗ
Д-р Силвия НАЙДЕНОВА, тел. (02) 987 89 66, (02) 979 52 50, najdenova.s@cl.bas.bg

2. Справочно-информационна и издателска дейност
тел. (02) 979 53 79, 979 52 54

2.1. Сектор „Справочно-информационна дeйност“
тел. (02) 979 53 79, 979 52 54

2.2. Сектор „Издателска дейност“
Стефка ХРУСАНОВА, тел. (02) 979 52 54, hrusanova.st@cl.bas.bg

3. Комплектуване и каталогизация на книги и други непериодични издания
Татяна СТОЯНОВА , тел. (02) 979 52 55, tania.stoyanova@cl.bas.bg

4. Комплектуване и каталогизация на периодични издания
Цветанка ХРИСТОВА, тел. (02) 979 53 65, (02) 979 52 58, hristova.ts@cl.bas.bg

5. Индексиране на библиотечни документи
Маламка ЩЕРЕВА-СТОЙЧЕВА, тел. (02) 979 52 46, system@cl.bas.bg

6. Международен обмен на публикации
Веселина ГЕОРГИЕВА, тел. (02) 979 52 59, exch1@cl.bas.bg

7. Обслужване и фондове
Габриела ГЕОРГИЕВА, тел. (02) 979 52 56, (02) 979 52 57, libserv@cl.bas.bg

8. Финансово-счетоводен
Донка ДИМИТРОВА, тел. (02) 989 75 44, (02) 989 52 44

9. Административно-стопански

9.1. Сектор „Обща канцелария“

9.2. Сектор “Стопанска дейност”
Милена ИВАНОВА, тел. (02) 979 52 51,  0879 558 931