Екипът на Централни библиотека на БАН ви пожелава светли великденски празници! Представяме ви „Слово на Вѫскрѫсеніе“ от „Недѣлни поученія за сѣкого православнаго христіанина“. Целия сборник можете да видите в дигиталната ни колекция „Възрожденски книги“: http://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/413.