Уважаеми колеги,
традиционната годишна среща
на библиотеките от Академичната библиотечна мрежа за 2021 г.
ще се проведе онлайн на 16 февруари (вторник) от 11.00 ч.
Програмата за провеждането на срещата можете да откриете на този линк: Програма ПНЗ 2021.