На 26 юни 2019 г. (сряда) в Конферентната зала на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ пред издатели на научни разработки беше представен модел за Указател за цитируемост на публикации от български автори (обществени науки). Събитието е по проект „Проектиране и разработване на прототип на информационна система „Указател за цитируемост на публикации от български автори (обществени науки)“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ (2017; договор № ДН 15/1 от 11.12.2017 г.).

Кръглата маса беше открита от доц. д-р Анна Ангелова, директор на Университетска библиотека, и доц. д-р Елиза Стефанова, заместник-ректор на СУ, които също така са част от екипа по проекта, който разработва цитатния указател. Ръководителят на научния екип проф. дфн Оля Харизанова представи постигнатото през първия етап, актуалността на проблема, както и резултатите от проведените проучвания на българската и чуждестранната пракитики и въпросите, които те повдигат.

Д-р Биляна Яврукова презентира подробно изготвената концепция за модел за цитатетен указател, който предстои да бъде тестван и развит. В края на срещата се проведе дискусия, на която бяха обсъдени възникналите по време на изложенията важни въпроси, засягащи развитието на модела и проекта като например транслитерацията на имената и заглавията, подготовката на метаданните, презентацията на различните видове материали и връзките между тях и др.

В първоначалното апробиране на изготвения модел от страна на БАН ще участват 2 заглавия, които са сред специално подбраните материали, тъй като отговарят на всички поставени изисквания за утвърдени научни публикации – Papers of BAS. Humanities and Social Sciences и „Правна мисъл“.

Следващата информационна среща по проекта ще се проведе на 26 септември в зала „Проф. Марин Дринов“ в сградата на Българската академия на науките, в която този път ще вземат участие автори на научни разработки.