Информация за поверителността

Настоящият документ описва политиката Централна библиотека при Българската академия на науките (ЦБ-БАН) във връзка с получаването и обработването на информация за потребителите по време на посещението им на интернет страниците, поддържани от ЦБ-БАН.

Чрез тази политика за поверителност ви информираме за нашите практики, които прилагаме при защитата на данните ви, за вашите права, които имате относно събраните лични данни за вас чрез нашите сайтове и мобилни приложения.

Информацията, която ЦБ-БАН получава за потребителите на интернет страницата

Информацията, която получаваме за потребителите на нашата интернет страница представлява деперсонифицирани данни, в сегрегиран вид, които не позволят пряко идентифициране на потребителя. Информацията се използва единствено за статистически цели, за да се измерва активността и посещаемостта на интернет страницата ни, както и за да се подобри навигирането от потребителя. В този смисъл данните, описани по-долу (IP адрес и информация за техническите параметри на Вашето устройство), биват събирани на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, пар. 1, б. (е) от Общия регламент относно защитата на данните.

Политика относно бисквитките (cookies)

За да е възможно нормалното и бързо функциониране на интернет страницата на ЦБ-БАН се използва технологията на „бисквитките“ (cookies). Бисквитите са информация – малки кодове, обикновено съхранявани върху твърдия диск на компютъра, съхранена във Вашия браузър (или мобилно приложение). Те се използват за съхранение на настройки и идентификатори, необходими за някои от предоставяните в Сайта услуги. Можете да настроите интернет браузъра, който използвате да не приема бисквитки и това ще се отнася и за страницата на ЦБ-БАН. Ако деактивирате бисквитките на нашата интернет страница, тя ще продължи да работи, но без възможността да се използват някои нейни функционалности.
Информацията, съхранена в който и да е такъв файл в рамките на интернет страницата, се отнася само до техническото използване на интернет страницата. За повече информация относно „бисквитките”, моля, посетете: www.allaboutcookies.org.

Нашите страници използват проследяващи бисквитки (tracking cookies), които не са абсолютно необходими, за да може уебсайтът да работи, но го правят по-удобен за използване. Можете да изтриете или блокирате бисквитките, но ако го направите е възможно някои функции на сайта да не работят както трябва. Събираната информация включва IP адрес и информация за техническите параметри на Вашето устройство. Събраните данни са изцяло под наш контрол.

Бисквитки и информация относно трети страни, чиито услуги се използват в страниците на ЦБ-БАН:

Google Maps: при влизане и навигиране из нашата интернет страницата Google също събира и обработва информация. За повече информация за това как Google използва тези данни, моля, вижте страницата „Как Google обработва данните, когато използвате страници или приложения на нашите партньори“, (на адрес: google.com/policies/privacy/partners//, или на всеки друг електронен адрес, на който Google може да публикува тези условия). Моля, проверявайте периодично страницата на Google относно всякакви промени или актуализации на тези условия и на информацията, събирана чрез Google Maps.

Facebook: Социалната мрежа е място за онлайн срещи в интернет, онлайн общност, където се позволява на потребителите да общуват помежду си и да взаимодействат във виртуално пространство.Социалната мрежа може да служи като платформа за обмен на мнения и опит, или да даде възможност на потребителите да предоставят лична или бизнес информация. Facebook позволява на потребителите да създават профили, да качват снимки и да осъществяват контакти по между си. Facebook е собственост на Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, САЩ. Ако потребителя живее извън Съединените щати или Канада, администратор на личните данни е Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Дъблин 2, в Ирландия.

Възможно е на всяка страница на сайта ни да има връзка към профила ни във Facebook и/или инсталирани приставки на Facebook. Възможно е устройството, от което потребителят посещава нашия сайт да го покани да инсталира допълнителна настройка и/или мобилното приложение на Facebook. Преглед на всички възможни приставки на Facebook може да намерите на https://developers.facebook.com/docs/plugins.По време на тази процедура Facebook е уведомен за това, коя подстраница на нашия сайт посетена от потребителя.
Ако потребителят е влязъл едновременно и във Facebook, то Facebook открива това и събира информация, която се асоциира с потребителския профил на потребителя в социалната мрежа. Ако потребителят кликне върху някой от линковете/бутоните на Facebook, интегрирани в нашия сайт, социалната мрежа запазва тази информация, която асоциира с личния потребителски профил там.

Facebook винаги получава информация за посещението на нашия сайт, когато потребителя е логнат в системата на социалната мрежа, независимо от това дали потребителя ще кликне върху някоя от връзките от Facebook в нашия сайт или не.Ако не желае подобно предаване на информация към Facebook, е желателно потребителят да излезе от своя акаунт в социалната мрежа, преди посещение на нашия сайт.

Ръководството за защита на личните данни от Facebook е публикувано на https://facebook.com/about/privacy, където е предоставена информация за събирането, обработката и използването на личните данни от социалната мрежа.Освен това се обяснява какви са възможните настройки, които Facebook предлага, за да защити поверителността на личните данни на потребителя.Описани са различни опции за конфигуриране, които забраняват предаването на данни към Facebook.

YouTube: На нашия уеб сайт имаме връзки и/или видеа, изтеглящи се директно в съдържанието на една или повече подстраници в сайта ни, директно от YouTube. YouTube е интернет видео портал, който позволява безплатно публикуване и преглеждане на видеоклипове. YouTube позволява публикуване навсякакъв вид видеоклипове, както и достъп до цели филми, телевизионнипредавания, музикални видеоклипове и видеоклипове, създадени от потребителите чрез интернет портала.

YouTube е собственост на YouTube LLC, 901 Cherry Ave., Сан Бруно, CA 94066, САЩ и е дъщерно дружество на Google Inc. Възможно е при посещение на една или повече страници на сайта ни, автоматично да бъдат изтеглени и визуализрани, предварително зададени видеоклипове от портала. Допълнителна информация за YouTube може да намерите наhttps://www.youtube.com/yt/about/en/.По време изтегляне на видео съдържание, YouTube и Google получават информация, коя конкретна подстраница на нашия уебсайт е била посетена от потребителя. Ако потребителят е влязъл в YouTube, то YouTube разпознава потребителския акаунт и получава информация за времетраенето и кои конкретни страници са посетени от потребителя. Тази информация се събира от YouTube и Google я асоциира със съответния потребителски профил в YouTube.

YouTube и Google ще получат информация, че потребителят е посетил сайта ни, само ако той е логнат в YouTube; това става независимо от това дали потребителя ще кликне върху връзка към или видеоклип в YouTube или не.Ако такова предаване на информация към YouTube и Google не е желано от потребителя, това може да бъде предотвратено след като потребителя излезе от профила си във видео портала, преди да посети нашия сайт. Разпоредбите на YouTube за защита на данните, може да намерите на https://www.google.com/intl/bg/policies/privacy/.

Сигурност на информацията

Информацията се съхранява на защитен сървър и е достъпна само от служител на ЦБ-БАН, чиято длъжност и служебни отговорности изискват знанието на тази информация. Данните, събирани и обработвани нас, не обработваме за срок по-дълъг от 50 месеца.

Вашите права като субекти на данните. Начин на упражняване на правата и защита

Всяко физическо лице има следните права по отношение на личните му данни, обработвани от ЦБ-БАН:
1. право на информация;
2. право на достъп до личните му данни;
3. право на коригиране;
4. право на изтриване;
5. право на ограничаване на обработването;
6. право на преносимост на данните;
7. право на възражение срещу обработване на личните му данни.

ЦБ-БАН не взема решения, основаващи се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране на субекти на данни. Правото на субектите на данни на информация се осъществява посредством предоставената в този документ кратка, разбираема и лесно достъпна информация, която се отнася до обработването. Допълнителна информация, свързана с обработването на лични данни от ЦБ-БАН, която се дължи съгласно действащата нормативна уредба, можете да получите в качеството си на субект на данните чрез подаване на електронно заявление на електронния адрес на ЦБ-БАН – library@cl.bas.bg.

Правата, изброени в точките от 2 до 7, можете да упражните като подадете електронно заявление на електронния адрес на ЦБ-БАН.

Правата на субектите на данни се тълкуват в смисъла, вложен в разпоредбите на Глава Трета от (Регламент (ЕС) 2016/679). В случай на оплакване във връзка с упражняването на посочените права, субектът на данни има право да иска преразглеждане на случая му, а при отказ за преразглеждане – да подаде жалба до надзорния орган – Комисията за защита на личните данни.

Контакти

Ако имате въпроси относно Политиката за конфиденциалност може да се свържете с нас по електронен път на адрес: Ул.“15 ноември“ №1, 1040 София, България или на факс: (02) 986 2500.