На 12 октомври 2018 г. по традиция в Големия салон на БАН беше тържествено отбелязана 149-годишнина от основаването на институцията. Детският хор на БНР с диригент Венеция Караманова откри събитието с музикален поздрав към учените и гостите на празника, а председателят акад. Юлиан Ревалски произнесе слово, посветено на проф. Марин Дринов, член-съосновател и първи председател на Българското книжовно дружество, днес Българска академия на науките.

В своето слово акад. Ревалски говори също както за успехите, така и за предизвикателствата, пред които е била изправена Академията през изминалата година. Гл. ас. д-р Димитър Христов от Института за исторически изследвания представи накратко живота и делото на проф. Марин Дринов, като в същото време присъстващите имаха възможността да разгледат някои от ценните документи в дигиталната колекция на видния учен, която е достъпна на електронния сайт на Централна библиотека на БАН.

По повод празника и по случай 180-годишнината от рождението му, с решение на Управителния съвет Големият салон на БАН вече официално ще носи името на проф. Марин Дринов. В края на събитието доц. д-р Мария Спасова от Лаборатория Биологично активни полимери към Института по полимери, отличена в конкурс за млади химици, обявен от Международния съюз по чиста и приложна химия и от Международната мрежа на младите химици, изнесе кратък доклад. След това гостите имаха удоволствието да разгледат специално подготвената изложба, посветена на проф. Марин Дринов.