Централна библиотека при Българската академия на науките

1040 София, ул. „15 ноември“ 1

 (+359 2) 987 8966

 (+359 2) 986 2500