В периода 6-11 ноември наши колеги бяха командировани в Истанбул, във връзка с подписаното споразумение между Централна библиотека на БАН и Настоятелството на Българската екзархия за обработка и интегриране на богатото книжовно наследство, съхранявано от общността на Цариградските българи в Истанбул, в библиотечно-информационната система Aleph 500.
На 8 ноември библиотечните специалисти имаха възможност да представят своята работа и възможностите, които предлага електронният каталог на библиотеката, на Вицепремиера и министър на външните работи Мария Габриел и министъра на културата Кръстю Кръстев, зам.-министъра на културата Амелия Гешева, Димитър Йотеф, председател на Настоятелството на Българската екзархия, които посетиха през този период Българската желязна църква „Св. Стефан“ в Истанбул по повод 125 години от освещаването на храма.
В метоха, една от знаковите сгради на Българското възраждане, намиращ се срещу църквата „Свети Стефан“, където се съхраняват ценни документи и реликви, свързани с живота и дейността на цариградските българи през годините, колегите ни се срещнаха и дариха книги на Българското неделно училище „Св. св. Кирил и Методий“.