Централната библиотека на Българската академия на науките е първата научна библиотека в България.