На 9 октомври (сряда) 2019 г. в Националния археологически институт с музей при Българска академия на науките (НАИМ при БАН) беше представена изложбата „Томичовият псалтир в България. Книжовност и духовност“, организирана съвместно с Държавния исторически музей – Москва и осъществена с подкрепата на БАН, Център за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“, Министерство на културата на Република България, Столична община и Булгартрансгаз ЕАД. Изложбата е част от проявите за отбелязването на 150-годишнината от основаването на Българската академия на науките.
До 8 декември 2019 г. в НАИМ при БАН ще гостува за първи път в България Томичовият псалтир – един от най-ценните и богато илюстрирани ръкописи на Средновековна България от ХIV в. Ръкописът е част от колекцията на Държавния исторически музей – Москва и идва у нас след продължила дълго реставрация. Псалтирът е (частна?) молитвена книга, която се състои от 305 страници и е илюстриран с 109 миниатюри.


На пресконференцията беше подписан протокол за предаване на дигиталните копия на Томичовия псалтир, предоставени от Държавния исторически музей – Москва, на Централна библиотека на БАН, Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“. Читателите ни могат да разгледат дигиталното копие на този ценен ръкопис в читалня „Акад. Стефан Панаретов“.