През м. юни читателите на Централна библиотека имат възможността да разгледат специално подредена изложба по повод 180 години от рождението на българския книжовник, публицист и общественик Васил Стоянов (28 юни 1839-21 ноември 1910), който е също така е сред инициаторите за създаването на Българското книжовно дружество.