През тази години отбелязваме 170 години от рождението на видния български революционер, политик и писател Захарий Стоянов с рожденото име Джендо Стоянов Джедев (1850-2 септември 1889).