В Централна библиотека беше открита специално подредена изложба по повод 165 години от рождението на известния чешки историк, славист, библиограф и общественик Константин Иречек (24 юни 1854-10 януари 1918).