Централна библиотека на БАН продължава да следва традицията си да отбелязва годишнините от рождението на бележити българи с посветени на тях тематични изложби. В края на м. януари представяме специална експозиция за изтъкнатия публицист и историк Симеон Радев (19 януари 1879-15 февруари 1967), която можете да разгледате във фоайето пред читалнята. В нея са представени някои от най-известните му трудове като „Строителите на съвременна България“ и „Македония и Българското възраждане през XIX век“.