Централна библиотека закрива сезона на изложбите за 2019 г. в началото на м. декември с тематична експозиция, представяща български възрожденски календари от ХIX век.