Участие на представители на Централна библиотека в 85-ата Годишна среща на IFLA (24-30 август 2019 г.)

 В периода 24-30 август в Атина, Гърция, се провежда традиционната [...]