Командировка на специалисти от Централна библиотека в Истанбул

В периода 6-11 ноември наши колеги бяха командировани в Истанбул, [...]