Посещение на специалисти в Централната библиотека към Харковския национален университет „В. Н. Каразин“

В периода 15-20 октомври 2019 г. представители на Централна библиотека [...]