Представяне пред автори на модела за Указател за цитируемост на публикации от български автори (обществени науки)

На 26 септември (четвъртък) 2019 г. в зала „Проф. Марин [...]