Изложба по повод 110 години от рождението на акад. Петър Динеков

        В началото на м. октомври 2020 [...]