„Дигитализиране на литературни периодични издания от началото на XX век, т. 6 от поредицата „Периодика и литература“

Изложбата, която показва  Централна библиотека на БАН, е финализиране на [...]