Изложба „Колекция „Миниатюрни издания“ от фонда на Централна библиотека на БАН“

На 19 септември (събота) в рамките на инициативата „Европейски дни [...]