Участие на експерти от Централна библиотека в Седми Международен научно-практически семинар „Ad fontes: научни изследвания на книжни паметници и редки издания“ (онлайн)

  На 17 и 18 ноември в библиотека на Харковския [...]