Представяне на информационните възможности на уебсайта на Централна библиотека в национален ефир

  Д-р Силвия Найденова, директор на Централна библиотека на БАН, [...]